Bedrijven kampen nog jaren met te weinig personeel

Structureel tekort aan personeel. Amsterdam di 9 november 2021

Het tekort aan personeel houdt nog jaren aan, zeggen economen van de drie grootbanken tegen BNR. Zelfs de terugkeer van buitenlandse werknemers en minder zieken na corona helpen onvoldoende om de krapte op te lossen.

Voor Nederland is het waarschijnlijk een permanent probleem, voorspelt ABN Amro. ‘Ook vóór de coronacrisis was de arbeidsmarkt historisch krap: babyboomers gaan met pensioen terwijl de economie groeit en er dus steeds meer vraag is naar arbeid.’

‘Voor de nabije toekomst zit er nog wel wat rek in het aantal werkenden en gewerkte uren’, zegt Leontine Treur, senior-econoom bij RaboResearch. Arbeidsmigranten keren terug door het opheffen van de reisbeperkingen, tijdelijke banen op priklocaties verdwijnen en het ziekteverzuim daalt mogelijk. ‘Maar na 2026 verwachten we een afname van het totale arbeidsaanbod.’ Belangrijke reden daarvoor is de stijging van het aantal gepensioneerden.


Einde pandemie

ING denkt dat de sterke economische groei ook in de komende periode zorgt voor een krappere arbeidsmarkt. Daartegenover staat dat de werkloosheid iets kan toenemen door het stopzetten van de coronasteun. ‘Onze inschatting is dat er géén tsunami van faillissementen komt en dat de mogelijke stijging van de werkloosheid beperkt zal zijn.’ Ook het verdwijnen van tijdelijke banen, zoals op priklocaties, helpen volgens de bank maar deels om de personeelstekorten op andere plekken terug te dringen.

Wel slaagt de ene sector daar volgens ING beter in dan de andere: ‘ICT-opgeleiden zijn wereldwijd schaarser waardoor de krapte daar structureler is. Het is niet gemakkelijk om snel veel meer ICT’ers op te leiden: niet iedereen wil zoiets leren en niet iedereen is ervoor geschikt. Dat is anders in de horeca, waar minder schaarse vaardigheden worden gevraagd.’

Investeren in verdere automatisering en hogere lonen kunnen helpen om de personeelstekorten het hoofd te bieden, denken de economen.

Robots

De inzet van robots zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden. Uit recent onderzoek van de Radboud Universiteit naar wanneer volwassen en kinderen geneigd zijn een robot menselijke kenmerken toe te schrijven en wat voor gevolgen dat heeft voor ons gedrag, kunnen belangrijke conclusies worden getrokken over waar en hoe robots belangrijke taken zouden kunnen overnemen.

 

Robots worden inmiddels al regelmatig ingezet voor fysiek zwaar of complex werk, zoals in ziekenhuizen of fabrieken, maar ook steeds vaker voor sociaal werk op scholen of in verpleeghuizen. Onderzoeker Sari Nijssen: ‘Het is belangrijk om daar goed over na te blijven denken: welke plek geven we robots in onze samenleving, en wat voor impact heeft dat op de sociale connecties die we met elkaar maken? Deze studie laat zien dat de manier waarop een robot aan ons gepresenteerd wordt belangrijke gevolgen heeft voor hoe we ermee omgaan.’

Bron BNR Dinsdag 9 november 2021 8 minuten snippet van de BNR uitzending ‘Bedrijven kampen nog jaren met te weinig personee

https://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10458322/bedrijven-kampen-nog-jaren-met-te-weinig-personeel

 

One thought on “Bedrijven kampen nog jaren met te weinig personeel

Comments are closed.