Strategie en standaardisering

Bijna alle ondernemers zijn bezig met standaardiseren. Dit varieert van het standaardiseren van de inkoop van kantoorartikelen tot het wereldwijd uitrollen van een standaard ingericht ERP-systeem. Het definiëren van de Facturatie standaard voor E-facturering. Het bedenken van de strategie voor standaardisatie is echter niet de uitdaging, de echte uitdaging is de implementatie tot een succesvolle operatie.

Data definitie, standaardisering en uitwisseling

EDI is de afkorting voor Electronic Data Interchange. Het is de verzamelnaam voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen bedrijven, zoals orders, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen. Het berichtenverkeer in EDI verloopt altijd volgens een afgesproken standaard, zodat de softwaresystemen van de bedrijven die met elkaar communiceren dezelfde, uniforme taal spreken.

PDI Product Data Interchange: 3D Cad modellen, STEP, BIM (Building Information Modelling) ISO 10303-21, data protocollen zijn methodieken om een project integraal te ontwerpen en de data te delen met de bedrijfskolom. Eenduidige informatie om te delen met het netwerk van leveranciers en co productie bedrijven.. Alle disciplines; elektrotechniek, werktuigbouwkunde, bouwkunde, maak industrie, meet-en regeltechniek en safety&security, worden virtueel en visueel samengebracht. De details rondom PDI delen we graag, om het eenvoudiger te maken beperken we ons op deze pagina tot EDI.

EDI voordelen

Binnen een bedrijfskolom werken verschillende bedrijven nauw met elkaar samen in een keten. Denk aan fabrikanten, toeleveranciers, vervoerders, groothandels en retailers.

Binnen deze samenwerking valt veel te winnen. Alle partijen binnen de keten zijn gebaat bij een betere samenwerking, inclusief de eindklant. EDI speelt hierin een cruciale rol, want het zorgt ervoor dat de vele documenten die deze handelspartners met elkaar uitwisselen efficiënter en effectiever worden verwerkt.

EDI Electronic Data Interchange

Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • EDI biedt een competitief voordeel omdat overbodige stappen in het proces worden geëlimineerd en er zo meerwaarde voor de klant ontstaat.
 • EDI voorkomt fouten, omdat er geen menselijke factor meer aan te pas komt.
 • Het EDI proces is razend snel omdat uitwisseling van data elektronisch geschiedt.
 • EDI bespaart tijd, zodat professionals zich kunnen richten op het toevoegen van meerwaarde voor de klant.
 • EDI elimineert de noodzaak tot papier en draagt hiermee bij aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.
 • Toeleveranciers verhogen hun concurrentiepositie naar afnemers wanneer deze afnemers reeds met EDI werken.

Digitale transformatie: We belanden stilaan in de derde fase van digitalisering: de fase van verregaande automatisering en artificiële intelligentie. Die verschuiving zal de relatie tussen bedrijven en klanten radicaal veranderen. Willen bedrijven klantgericht blijven, dan moeten ze op zoek naar aangepaste klantenstrategieën.

Verschillende EDI standaarden

 • EDIFACT ontworpen door de Verenigde Naties
 • XML, ontworpen door het World Wide Web Consortium
 • EANCOM, ontworpen door GS1
 • JSON, afgeleid van JavaScript
 • X12, ontworpen door ANSI

Sector specifieke EDI standaarden

 • HL7, voor de gezondheidszorg
 • Ketenstandaard bouw en installatie (SALES), voor de bouw en industrie
 • EDINE, voor energiebedrijven
 • VDA en ODETTE voor de auto-industrie
 • SWIFT, voor banken

EDI communicatie netwerken en protocollen voor veilig berichtenverkeer

De EDI software verzorgt tevens de EDI berichtenverkeer, oftewel het verzenden en ontvangen van de EDI berichten. Omdat er bij de EDI communicatie geen mens komt kijken, is het van cruciaal belang dat het EDI berichtenverkeer veilig is. Daarom maakt de software gebruik van beveiligde netwerken en communicatieprotocollen.

Value Added Network (VAN)

Een Value Added Network (VAN) is een beveiligd netwerk waarbij berichten afgeschermd en veilig worden uitgewisseld. Het VAN vereenvoudigt het communicatieproces door het aantal partijen waarmee een bedrijf moet communiceren te verminderen. Eigenlijk treedt het VAN op als “tussenpersoon” tussen de verschillende partijen die gegevens met elkaar willen delen.

AS1, AS2

AS1 en AS2 zijn protocollen die beschrijven hoe EDI data veilig en betrouwbaar uitgewisseld wordt over SMTP/e-mail (AS1) en HTTP/internet (AS2).

OFTP2

OFTP2 is een beveiligd protocol dat ervoor zorgt dat vertrouwelijke en gevoelige informatie snel en betrouwbaar wordt uitgewisseld met behulp van SSL en encryptie certificaten. OFTP2 werkt volgens partner authenticatie. OFTP2 wordt voornamelijk in de auto-industrie veelvuldig toegepast.

SFTP

SFTP is een protocol om bestanden beveiligd (versleuteld) over het internet te versturen, dat gebruik maakt van een zogenaamde secure shell (SSH).

PEPPOL

Peppol is een netwerk waarin aangesloten organisaties op een veilige manier elektronische facturen versturen. Het netwerk maakt hierbij gebruik van een access point. Registratie in het netwerk vindt plaats op basis van unieke ID-nummers zoals KvK, BTW, IBAN en OIN-nummers (overheidsinstellingen). Meer over Peppol.

Digitale transformatie begint met een visie en strategie.

De juiste afspraken vastgelegd in defacto afspraak protocollen en standaarden. Bij voorkeur internationaal en industrie breed binnen de gehele leveranciersketen.

Over digitale transformatie. De houdbaarheidsdatum van een gemiddelde bedrijfsstrategie is steeds korter aan het worden. Een langetermijnstrategie is logischerwijs nog onmisbaar maar tegenwoordig moet deze veel vaker geëvalueerd worden. Nokia en Kodak zijn veel gebruikte en tot de verbeelding sprekende voorbeelden van wat er kan gebeuren als we dit niet doen. Bedrijven als Amazon schrijven wedstrijden en hackathons uit om nieuwe bedrijfs- en service-modellen te genereren te beoordelen en zo mogelijk in te zetten voor toekomstige dienstverlening.

Er is simpelweg geen andere optie: bedrijven moeten voorbereid zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. Er zijn drie domeinen welke opnieuw uitgevonden moeten worden: het ‘businessmodel’ van een organisatie, de klantrelaties en de manier waarop het bedrijf zelf opereert.

Want niet alleen de bedrijven, maar ook elke werknemer moet opnieuw uitgevonden worden. Bent u klaar voor uw eigen make-over?

We kijken uit naar een kennismaking, horen graag uw uitdaging en of oplossing. Use cases, ervaringen en successen zijn ervoor om te delen.

Data Driven Projects – Data Driven Professionals – Sinds 1998.
Nijverheidsweg Noord 60- 50
3812 PM Amersfoort – Amsterdam – Nederland
Stuur een mail via het onderstaande formulier bel ons 0031-628843396 of we zijn te vinden op Twitter


  Please prove you are human by selecting the truck.