Snelle hervorming arbeidsmarkt

Borstlap: Snelle hervorming arbeidsmarkt noodzakelijk 22 december 2021

Er staat veel te weinig over het concreet hervormen van de arbeidsmarkt in het coalitieakkoord. Dat zegt voormalig lid van de Raad van State en oud-topambtenaar Hans Borstlap tegen BNR. Volgens Borstlap spreekt er geen ambitie uit de arbeidsmarktplannen van het nieuwe kabinet. ‘De volgorde der dingen is belangrijk’, zegt hij over de prioritering van de grote thema’s.

Met de naar hem vernoemde commissie onderzocht Borstlap eerder de arbeidsmarkt en deed daar de nodige aanbevelingen, die integraal door politiek en bedrijfsleven werden omarmd. Hij roept nu het nieuwe kabinet op de arbeidsmarkt snel te hervormen en werklozen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Borstlap ziet veel ambitie op dossiers als Onderwijs, Klimaat, Defensie en Infrastructuur, maar mist die ambitie op het gebied van de arbeidsmarkthervorming.

Balans is zoek

Dat vindt hij vreemd: ‘Als je die grote thema’s wil aanpakken, dan dat red je het niet als je de arbeidsmarkt niet aanpakt.’ Borstlap wijst erop dat er weliswaar veel draagvlak is voor zijn plannen, maar benadrukt dat ‘de volgorde der dingen’ belangrijk is. ‘Er zijn mensen ergens te veel en ergens te weinig, dat vergt enorm veel aandacht voor scholing.’ En ondanks dat er 500 miljoen is uitgetrokken voor een levenslang leerbudget voor elke burger, is dat geen structurele investering, maar eenmalig. ‘De balans is zoek gezien de miljarden die naar andere thema’s gaan.’

Triage

Borstlap bepleit een ‘triagetent’ voor de arbeidsmarkt waar de expertise van de UWV’s, uitzendbureaus én gemeenten gebundeld is en waar direct wordt gekeken waar een werkloze snel ingezet kan worden en nieuw werk kan krijgen. Van belang is daarbij vooral de snelheid waarmee iemand weer werk krijgt, wie lang werkloos is, blijft dat immers meestal. ‘We moeten stoppen met de schotten tussen UWV, uitzendbureaus en gemeenten.’
Arbeidsbureau of loopbaanwinkel

Wat dat betreft pleit Borstlap voor de terugkeer van het Arbeidsbureau of de loopbaanwinkel: ‘Als individu overzie je de markt niet, je hebt bemiddelaars nodig. Haal die schotten weg. Als je werkloos bent, val je onder het UWV. Maar dat heeft geen mensen of geld om je te helpen, dat kan pas wanneer je onder de participatiewet valt. En dan ben je weer een half jaar verder.’

Volgens Borstlap hebben de afgelopen kabinetten te veel bezuinigd op UWV’s en moet er veel geld in de reparatie ervan gestoken worden. ‘De kosten gaan voor de baten uit, het is echt de moeite waard om vooral in mensen te investeren.’ Ten slotte bepleit Borstlap dat gemeenten de ruimte krijgen om te experimenteren omdat arbeidsmarkten regionaal sterk kunnen verschillen.

Borstlap – €500 miljoen is wat magertjes:
Bron: 8 minuten snippet uitzending 22 december 2021 – Kerstwens https://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10462764/borstlap-snelle-hervorming-arbeidsmarkt

 

 

One thought on “Snelle hervorming arbeidsmarkt

Comments are closed.