Fintech security

De Nederlandse finance en tech startups vermeerderen zichzelf bijna exponentieel. We hebben onze jarenlange ervaring in de finance en tech wereld gebruikt om de top fintech startups te selecteren die je in de periode 2020- 2025 in de gaten moet houden.

Verhoog het beveiligingsbewustzijn van medewerkers, beheer je beveiliging en beoordeel het beveiligingsniveau van je infrastructuur, apparaten en apps.

De invloed van fintech op publieke belangen in het betalingsverkeer. Nieuwe toetreders in het betalingsverkeer moeten voldoende ruimte krijgen om diensten aan te kunnen bieden. Daardoor ontstaat nieuwe concurrentie en kunnen consumenten goedkoper en eenvoudiger betalen. Omdat technologische veranderingen doorwerken op markt- en overheidsfalen, is het zaak om de impact van fintech op publieke belangen te blijven monitoren, zodat valkuilen bij overheidsinterventie vermeden kunnen worden.

  • Door financiële innovaties kan een verschuiving optreden in de publieke belangen.
  • De overheid dient te monitoren wat de mogelijke impact van fintech op overheidsfalen is.
  • Informatie-uitwisseling tussen toezichthouders is essentieel om risico’s te beperken.

Het internet en de ICT-revolutie hebben de opkomst van digitale platforms mogelijk gemaakt. Ook in de financiële sector zien we dat gebeuren. Terwijl ICT traditioneel vooral bestaande bancaire processen efficiënter maakte, gooit ICT nu de status quo overhoop. Technologie- en data-gedreven businessmodellen introduceren nieuwe manieren van waardecreatie en ondermijnen het belang van traditionele intermediairs. Een belangrijke belofte van fintech zit ook in het opknippen van de waardeketen van banken in hun kernfuncties, waaronder de afhandeling van financiële transacties en de allocatie van risico en kapitaal. Het zijn vooral nieuwkomers die deze ontwikkelingen aanjagen, terwijl gevestigde spelers proberen te profiteren van hun bestaande omvang (schaal), reikwijdte (scope) en reputatie. Waar tien jaar geleden de gehele betaalketen in handen van de banken was, zijn er nu talrijke nieuwkomers die diensten verlenen voor verschillende activiteiten, vóór en na de betaling.

Door deze dynamiek en structurele veranderingen in de betalingsmarkt krijgt de overheid te maken met nieuwe vraagstukken, bijvoorbeeld vanwege nieuwe machtsposities, externe effecten en privacy (zie ook kader 1). Derhalve is er op diverse vlakken een doorwerking op marktfalen. Er is ook een impact op overheidsfalen, en daarmee op de argumenten voor en tegen overheidsinterventie in de financiële sector. Hoe verandert in een dergelijke dynamische markt de borging van al dan niet tegenstrijdige publieke belangen? Voor een beantwoording van deze vraag moeten we allereerst kijken naar de mogelijke vormen van marktfalen, die voor een groot deel parallel zijn aan publieke belangen: belangen waarvan de behartiging maatschappelijk wenselijk is en die de politiek zich daarom aantrekt. Overigens zijn er verschillende soorten fintechbedrijven en zal de impact op de publieke belangen ook afhangen van het type fintech.

https://www.qbit.nl/
https://www.saffe.co/
https://www.verify-u.com/
https://aeteurope.com/
https://belleron.net/
https://elimity.com/
https://www.checkedid.nl/en
https://risk.lexisnexis.com/
https://miteksystems.com/
https://www.onegini.com/

Digitale transformatie begint met een visie en strategie.

Over digitale transformatie. De houdbaarheidsdatum van een gemiddelde bedrijfsstrategie is steeds korter aan het worden. Een langetermijnstrategie is logischerwijs nog onmisbaar maar tegenwoordig moet deze veel vaker geëvalueerd worden. Nokia en Kodak zijn de sprekende en vaak genoemde voorbeelden van wat er kan gebeuren als je dit niet doet.

Er is simpelweg geen andere optie: bedrijven moeten voorbereid zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. Hierbij hanteren we drie domeinen die opnieuw uitgevonden moeten worden: het ‘businessmodel’ van een organisatie, de klantrelaties en de manier waarop het bedrijf zelf opereert.

Want niet alleen de bedrijven, maar ook elke werknemer moet opnieuw uitgevonden worden. Ben jij klaar voor jouw eigen make-over?

We kijken uit naar een kennismaking, horen graag uw uitdaging en of oplossing. Use cases, ervaringen en successen zijn ervoor om te delen.

Data Driven Projects – Data Driven Professionals – Sinds 1998.
Nijverheidsweg Noord 60- 50
3812 PM Amersfoort – Amsterdam – Nederland
Stuur een mail via het onderstaande formulier bel ons 0031-628843396 of we zijn te vinden op Twitter


    Please prove you are human by selecting the flag.